NFZ wznawia kontrole placówek medycznych. Powód? Brak dostępu do świadczeń zdrowotnych

NFZ wznawia kontrole placówek medycznych. Powód? Brak dostępu do świadczeń zdrowotnych

Dodano: 
Operacja
Operacja Źródło:Pixabay / AhmadArdity
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podjął decyzję o wznowieniu kontroli w szpitalach, przychodniach i aptekach. Jako przyczynę instytucja podała zgłaszane utrudnienia w dostępie do świadczeń. Kontrole mają ruszyć w ostatnim tygodniu lipca.

Jak podaje NFZ, z uwagi na sygnały dotyczące utrudnionej dostępności świadczeń kierowane przez pacjentów do NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta, wystosowano nakaz wznowienia kontroli w placówkach medycznych. Pacjenci najczęściej zwracali uwagę na ograniczenie dostępności do leczenia. Zdecydowana większość zgłoszeń dotyczyła problemów z dodzwonieniem się do placówki medycznej.

Brak dostępu do świadczeń przyczyną kontroli

Poza powyższymi problemami pacjenci sygnalizowali:

  • trudności z uzyskaniem zlecenia na badania
  • problemy z kontynuacją farmakoterapii
  • odmowy udzielenia świadczenia
  • brak możliwości osobistego kontaktu z lekarzem.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przekazało do NFZ łącznie 973 skargi pacjentów, które dotyczyły funkcjonowania podmiotów leczniczych w marcu i kwietniu 2020 r. Wszystkie sprawy były na bieżąco wyjaśniane. Największą część zgłoszeń, tj. 804 przypadki, stanowiły skargi na działanie placówek realizujących świadczenia w lecznictwie otwartym w ramach umów na POZ, stomatologię i AOS.

Pewne zjawiska wymagają wyjaśnienia

Zjawiskiem wymagającym wyjaśnienia jest również dwukrotny wzrost udzielania podstawowych świadczeń jak: porada lekarska, podstawowe badania diagnostyczne, opieka pielęgniarska w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i Izbach Przyjęć w czerwcu w stosunku do marca i kwietnia 2020 r. Takiego wzrostu nie odnotowano natomiast w przypadku przyjęć pacjentów w stanie ciężkim, dla których SOR i IP są miejscem, w którym przede wszystkim mogą uzyskać pomoc.

Wznowienie kontroli ma nastąpić w ostatnim tygodniu lipca. Zostały one czasowo wstrzymane w marcu 2020 roku.

Czytaj też:
NFZ: Świadczenia zdrowotne na podstawie dodatku solidarnościowego – także dla członków rodziny
Czytaj też:
NFZ: Dodatkowe środki na powrót do normalnego trybu leczenia
Czytaj też:
NFZ: Prawie 14 mld zł na refundację leków w 2020 r.