Tani lek może pomóc w leczeniu objawów u dzieci z autyzmem

Tani lek może pomóc w leczeniu objawów u dzieci z autyzmem

Dodano: 
Słodycze w diecie dziecka
Słodycze w diecie dziecka Źródło:Shutterstock / Sharomka
Najnowsze badania pokazują, że można poprawić objawy u dzieci z autyzmem za pomocą taniego leku generycznego. Lek jest szeroko stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i obrzęków, a jego miesięczna liczba tabletek kosztuje nie więcej niż równowartość 10 funtów brytyjskich.

Autyzm można zdiagnozować już w wieku dwóch lat lub nawet w wieku 18 miesięcy. Dzieci z umiarkowanym lub ciężkim autyzmem mogą mieć trudności w sytuacjach społecznych. Nie mogą nawiązywać kontaktu wzrokowego z rodzicami ani brać udziału we wspólnej zabawie i rozmowie. Mogą także wykazywać powtarzalne zachowania i mieć duże zainteresowanie przedmiotami. Takie zachowanie nie tylko wpływa na zaangażowanie w zajęcia rodzinne, ale może również utrudniać nawiązywanie przyjaźni w szkole.

Czytaj też:
Autyzm u dziewcząt. Późne diagnozy i inne współwystępujące problemy

Międzynarodowe badanie

Przetestowano bumetanid w wyniku ustaleń, które sugerowały, że lek zmienił ważne chemikalia mózgowe w mysich modelach autyzmu; a także w niektórych badaniach, w tym u autystycznych nastolatków, wykazujących, że bumetanid może mieć korzystne działanie. Grupa badawcza, będąca owocem międzynarodowej współpracy badaczy z kilku instytucji w Chinach i University of Cambridge, chciała skupić się na małych dzieciach z umiarkowanym i ciężkim autyzmem i przetestować, czy bumetanid może poprawić ich objawy.

Naukowcy chcieli również zrozumieć mechanizm, dzięki któremu lek osiągnął to. Zrozumienie działania bumetanidu może doprowadzić do opracowania leków w celu leczenia umiarkowanego i ciężkiego autyzmu.

W badaniu udział wzięło 81 dzieci z autyzmem umiarkowanym do ciężkiego: 42 w grupie bumetanidu, które otrzymywały 0,5 mg bumetanidu dwa razy dziennie przez trzy miesiące i 39 dzieci w grupie kontrolnej, które nie otrzymały leczenia. Dzieci miały od trzech do sześciu lat. U niektórych dzieci skanowano mózgi za pomocą spektroskopii rezonansu magnetycznego (MRS) – 38 w grupie bumetanidu i 17 w grupie kontrolnej.

MRS to nieinwazyjny sposób pomiaru substancji chemicznych w mózgu. W badaniu zmierzono chemikalia mózgu zwane GABA i glutaminian, które są ważne dla uczenia się i plastyczności mózgu (zdolność mózgu do zmiany i adaptacji w wyniku doświadczenia). W grupie bumetanidu objawy autyzmu uległy poprawie, mierzonej skalą oceny autyzmu u dzieci (CARS), a także ogólnym wrażeniem lekarza. Lekarze, którzy oceniali zmianę objawów, nie wiedzieli, kto otrzymywał bumetanid.

Czytaj też:
Jak dieta wpływa na zdrowie psychiczne?

Poprawa objawów

Poprawa objawów była związana ze zmianami w chemii mózgu w proporcjach GABA/glutaminian, a w szczególności ze spadkiem GABA. Przyglądając się w szczególności temu, co poprawiło się w skali ocen, stwierdzono zmniejszenie powtarzalności i zainteresowania obiektami. Te ograniczenia zachowań dają więcej czasu na wzrost zachowań społecznych.

Matka czteroletniego chłopca mieszkająca na wsi poza Szanghajem powiedziała, że ​​jej dziecko, które było w grupie bumetanidu, stało się lepsze w kontaktach wzrokowych z członkami rodziny i krewnymi i było w stanie wziąć udział w innych zajęciach rodzinnych. Odkryto również, że lek jest bezpieczny dla małych dzieci autystycznych i nie ma znaczących skutków ubocznych. Bumetanid może poprawić jakość życia i samopoczucie dzieci z autyzmem.

Istniejące terapie mają głównie charakter behawioralny. Większość rodzin, szczególnie na obszarach wiejskich, będzie miała ograniczony dostęp do tych zabiegów lub nie będzie ich wcale, które są na ogół dostępne tylko w wyspecjalizowanych ośrodkach. Zastosowanie bumetanidu oznaczałoby nawet leczenie autystycznych dzieci mieszkających na obszarach wiejskich. Potrzebne są teraz dalsze badania w celu potwierdzenia skuteczności bumetanidu w leczeniu autyzmu.

Czytaj też:
Autyzm atypowy – objawy, które powinny wzbudzić niepokój