Czy znasz te 3 typy osobowości? To właśnie z nimi można stworzyć udany związek

Czy znasz te 3 typy osobowości? To właśnie z nimi można stworzyć udany związek

Dodano: 
Para
Para Źródło:Pexels / Anastasiya Lobanovskaya
Od dawna naukowcy i psychologowie byli zafascynowani różnymi typami osobowości, które rządzą ludzkim zachowaniem. Katherine Briggs i Isabel Myers opracowały klasyfikację, która stosowana jest w celu określania typu osobowości. Okazuje się ona pomocna np. w doborze życiowego partnera.

Test Myersa-Briggsa nie sugeruje, że jedna osobowość jest lepsza od drugiej. Ma on na celu pokazanie ludziom ich mocnych i słabych stron oraz umożliwienie lepszego zrozumienia samego siebie.

Test MBTI definiuje:

  • ekstrawertyków jako ludzi zorientowanych na działanie, którzy lubią interakcje społeczne,
  • introwertyków jako ludzi zorientowanych na myślenie, dla których relacje społeczne są wyczerpujące.

Zdaniem specjalistów, wszyscy ludzie wykazują pewne ekstrawertyczne i introwertyczne cechy. Test określa, jaki procent cech introwertycznych i ekstrawertycznych posiada dana osoba.

Pierwsza skala

Pierwsza skala to ekstrawersja (E) – introwersja (I). Ta dwudzielność została po raz pierwszy ustalona przez Junga, który zasugerował, że to, gdzie znajdujemy się na skali, determinuje sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z otaczającym nas światem zewnętrznym.

Druga skala

Druga skala osobowości to czucie (S) – intuicja (N). Pokazuje ona, w jaki sposób ludzie zbierają informacje ze świata zewnętrznego:

  • osoby czujące zwracają dużą uwagę na szczegóły oraz otaczającą je rzeczywistość i lubią być bezpośrednio zaangażowane w działania,
  • osoby intuicyjne kierują się wzorami i wrażeniami, myśląc o przyszłości i wyobrażając sobie, jak mogłoby się rozwinąć ich życie.

Trzecia skala

Trzecia skala analizuje, w jaki sposób ludzie podejmują decyzje. Jest to skala myślenia (T) – odczuwania (F):

  • osoby ukierunkowane na myślenie, są racjonalne i skupiają się na obiektywnych faktach dotyczących problemu,
  • osoby ukierunkowane na uczucia podejmują decyzje pod wpływem czynników subiektywnych, takich jak wpływ ich działań na innych ludzi.

Czwarta skala

Ostatnia skala to ocenianie (J) – postrzeganie (P). To wyjaśnia, w jaki sposób ludzie mają tendencję do radzenia sobie ze światem zewnętrznym:

  • osoby oceniające potrzebują struktury i jasnych wytycznych,
  • osoby postrzegające są bardziej otwarte i elastycznie przystosowują się do zmian.

Kiedy połączysz wyniki ze wszystkich tych czterech skali razem, otrzymasz jeden z szesnastu typów osobowości. Spośród wszystkich typów osobowości wyróżniono 3, które mają najbardziej udane relacje. To, jakim typem osobowości jesteś, możesz sprawdzić, łącząc litery określające powyższe sposoby postrzegania rzeczywistości.

Typy osobowości, które mają najbardziej udane relacje w związkach

Typ INFJ, czyli adwokat

Osobowość INFJ charakteryzuje wysoki poziom empatii. Osoby z taką osobowością są romantyczne i kochają bezwarunkowo, potrafią słuchać, okazywać uczucia oraz dbać o ukochaną osobę, z którą pragną stworzyć długi, silny związek.

Typ ENTP, czyli debatujący

Osobowość ENTP charakteryzuje skłonność do poszukiwania partnera, z którym można przeżyć wiele lat, a nie tylko nawiązać płomienny romans. ENTP kocha bezwarunkowo i jest w stanie poświęcić się bliskiej osobie, oddając jej swój czas i uwagę oraz dążąc do zapewnienia sobie i ukochanej lub ukochanemu dobrego życia.

Typ INFP, czyli mediator

Osobowość INFP charakteryzuje wyjątkowa troska o ukochaną osobę. Ludzie z tym typem osobowości lubią romansować i są empatyczni, mogą na początku związku bronić się przed uczuciem, jednak stają się wiarygodnymi, oddanymi partnerami na całe życie.

Czytaj też:
Mr.Hyde czy Ernest Hemingway? Naukowcy wyróżnili cztery typy upijania się
Czytaj też:
Czy jesteś introwertykiem? QUIZ

Opracowała:
Źródło: Power of Positivity