Naturalna regulacja nastroju niska lub nawet nieobecna u osób z depresją

Naturalna regulacja nastroju niska lub nawet nieobecna u osób z depresją

Dodano: 
Depresja, zdjęcie ilustracyjne
Depresja, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Asdrubal luna
Według ekspertów z University of Oxford obowiązek izolacji i inne obostrzenia w związku z pandemią COVID-19 mogą zaostrzyć problemy z regulacją nastroju. Problem dotyczy w szczególności osób zmagających się z depresją.

Nastrój zmienia się z godziny na godzinę, z dnia na dzień, a zdrowa regulacja nastroju obejmuje wybieranie czynności, które pomagają regulować nastrój. Jednak w sytuacjach, w których osobisty wybór działań jest ograniczony, na przykład w okresach izolacji społecznej, ta naturalna regulacja nastroju jest zaburzona, co może prowadzić do depresji. Nowe badania, opublikowane w JAMA Psychiatry przez naukowców z Wydziału Psychiatrii Uniwersytetu w Oksfordzie, sugerują, że nowy cel w leczeniu i zmniejszaniu depresji wspiera naturalną regulację nastroju.

Nowe badanie obejmowało 58 328 uczestników z krajów o niskim, średnim i wysokim dochodzie, porównując osoby o niskim nastroju lub historii depresji z osobami o dobrym nastroju. W serii analiz badano, w jaki sposób ludzie regulują swój nastrój poprzez wybór codziennych czynności. W ogólnej populacji istnieje silny związek między tym, jak ludzie się obecnie czują, a tym, jakie działania wybiorą w następnej kolejności. Mechanizm ten – homeostaza nastroju, zdolność do stabilizacji nastroju poprzez aktywność – jest zaburzony u osób z niskim nastrojem, a może nawet być nieobecny u osób, u których kiedykolwiek zdiagnozowano depresję.

COVID-19 a naturalna regulacja nastroju

Jedna na pięć osób w pewnym momencie życia zapadnie na poważną depresję. Szacuje się, że obecne strategie blokowania stosowane przez różne kraje do kontrolowania pandemii COVID-19 spowodują jeszcze więcej przypadków depresji. Około 50% ludzi nie zauważy znacznej poprawy objawów po zastosowaniu leku przeciwdepresyjnego, to samo dotyczy leczenia psychologicznego. Kluczowym priorytetem w badaniach nad zdrowiem psychicznym jest zatem opracowanie nowych metod leczenia lub zoptymalizowanie opcji istniejących w leczeniu depresji.

Maxime Taquet z University of Oxford, powiedział: „Poprzez szkolenie ludzi w celu zwiększenia homeostazy nastroju, w jaki sposób ktoś naturalnie reguluje swój nastrój poprzez wybór działań, możemy być w stanie zapobiec lub lepiej leczyć depresję. Jest to prawdopodobnie ważne w czasach pandemii i izolacji społecznej, gdy ludzie są bardziej podatni na depresję i gdy wybór działań wydaje się ograniczony. Nasze wyniki badań otwierają drzwi do nowych możliwości opracowania i optymalizacji leczenia depresji, które mogłyby potencjalnie zostać dobrze dostosowane do leczenia w postaci aplikacji na smartfony, udostępnianych dużej populacji, która czasami nie ma dostępu do istniejących terapii”.

Korzystając z symulacji komputerowych, badanie wykazało również, że homeostaza przy niskim nastroju przewiduje częstsze i dłuższe epizody depresyjne. Badania sugerują, że monitorując nastrój w czasie rzeczywistym, inteligentne systemy mogłyby wydawać zalecenia dotyczące działań w celu zwiększenia regulacji nastroju, a taka interwencja mogłaby być przeprowadzana zdalnie, poprawiając dostęp do leczenia pacjentom, dla których opieka osobista jest niedostępna, w tym w nisko i średnio dochodowych krajach.

Co ważne, niektóre powiązania między aktywnością a nastrojem były ściśle związane z kulturą, na przykład ćwiczenia doprowadziły do ​​najwyższego wzrostu nastroju w krajach o wysokich dochodach, podczas gdy religia osiągnęła to w krajach o niskim i średnim dochodzie. Interwencje mające na celu poprawę regulacji nastroju będą musiały być specyficzne dla danej kultury, a nawet dla poszczególnych osób, a także uwzględniać ograniczenia i preferencje ludzi.

Poważne zaburzenie depresyjne jest ważniejszą przyczyną niepełnosprawności na całym świecie niż cukrzyca czy rak płuc (pod względem lat życia skorygowanych o niepełnosprawność).

Czytaj też:
Subtelne oznaki depresji – sprawdź, czy je masz

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert