Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko aż 7 nowotworów

Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko aż 7 nowotworów

Dodano: 
fitness
fitness Źródło:Pexels / bruce mars
Zbiorcza analiza dziewięciu prospektywnych badań z udziałem ponad 750 tys. osób dorosłych wykazała, że ​​zalecana ilość aktywności fizycznej w czasie wolnym była powiązana z niższym ryzykiem siedmiu nowotworów.

Chociaż od dawna wiadomo, że aktywność fizyczna wiąże się z niższym ryzykiem kilku nowotworów, mniej wyraźny jest kształt związku i to, czy zalecane poziomy aktywności fizycznej są związane z niższym ryzykiem. Zaktualizowane wytyczne dotyczące aktywności podają teraz, że należy dążyć do 2,5 do 5 godzin tygodniowo aktywności o umiarkowanym natężeniu lub od 1,25 do 2,5 godziny tygodniowo intensywnej aktywności. Ćwiczenia o umiarkowanej intensywności to takie, które sprawiają, że poruszasz się wystarczająco szybko lub forsownie, aby spalić trzy do sześciu razy więcej energii na minutę (3-6 MET) niż siedzenie w bezruchu. Aktywności o dużej intensywności spalają ponad 6 MET.

Czytaj też:
9 błędnych (a powszechnych) przekonań na temat ćwiczeń

7 rodzajów raka

Do bieżącej analizy badacze zgromadzili dane z dziewięciu potencjalnych kohort z podaną przez siebie aktywnością fizyczną w czasie wolnym i obserwacją dot. występowania raka, analizując związek między aktywnością fizyczną a występowaniem 15 rodzajów raka.

Okazało się, że zaangażowanie w zalecane ilości aktywności (7,5 do 15 MET godzin tygodniowo) wiązało się ze statystycznie istotnym niższym ryzykiem siedmiu z 15 badanych typów raka, przy czym redukcja wzrastała wraz z większą liczbą godzin MET. Aktywność fizyczna była związana z niższym ryzykiem raka jelita grubego u mężczyzn (8 proc. przez 7,5 godzin MET/tydzień; 14 proc. przez 15 godzin MET/tydzień), raka piersi u kobiet (6-10 proc.), raka endometrium (10-18 proc.), raka nerki (11-17 proc.), szpiczaka (14-19 proc.), raka wątroby (18-27 proc.) i chłoniaka nieziarniczego (11-18 proc. u kobiet). Reakcja na dawkę przebiegała liniowo w połowie przypadków i nieliniowo w pozostałych.

Czytaj też:
I tak każdy zachoruje na raka? Czy działania profilaktyczne faktycznie działają?

Badanie miało swoje ograniczenia

Analiza miała pewne ograniczenia: nawet w przypadku 750 tys. uczestników liczba pacjentów była ograniczona w przypadku niektórych nowotworów. Uczestnicy byli przede wszystkim rasy białej, a liczba uczestników dokonujących szczegółowych pomiarów aktywności fizycznej była ograniczona. Autorzy badania ponadto musieli opierać się na indywidualnie ocenianej przez uczestników aktywności fizycznej.

Autorzy podsumowują: „Odkrycia te zapewniają bezpośrednie poparcie ilościowe dla poziomów aktywności zalecanych w zapobieganiu nowotworom i dostarczają praktycznych dowodów na bieżące i przyszłe działania w zakresie zapobiegania nowotworom”.

„Wytyczne dotyczące aktywności fizycznej były w dużej mierze oparte na ich wpływie na choroby przewlekłe, takie jak choroby sercowo-naczyniowe i cukrzyca” – powiedział dr Alpa Patel, starszy dyrektor naukowy badań epidemiologicznych w American Cancer Society. „Dane te potwierdzają, że te zalecane poziomy są również ważne w profilaktyce raka”.

Czytaj też:
Chodzenie pomoże ci schudnąć. Sprawdź, jak zrobić to skutecznie

Źródło: eurekalert.org