Trzy posiłki dziennie – czy to skuteczny lek na cukrzycę?

Trzy posiłki dziennie – czy to skuteczny lek na cukrzycę?

Dodano: 
cukrzyca
cukrzyca Źródło: Pexels / PhotoMIX Ltd.
Jak sugeruje nowe badanie, spożywanie bogatego w węglowodany śniadania, a następnie obfitego lunchu i małego obiadu – zgodnie z tzw. dietą składającą się z trzech posiłków sprzyja utracie wagi i znacznie poprawia kontrolę poziomu glukozy w cukrzycy typu 2.

Dieta poprawiła kontrolę glikemii tak znacznie, że pacjenci mogli zmniejszyć całkowitą dzienną dawkę insuliny, wraz z potrzebą dodatkowych leków przeciwcukrzycowych, w stosunku do wartości początkowej, jak wskazują te same małe badania. „Tradycyjna dieta cukrzycowa określa sześć małych posiłków rozłożonych w ciągu dnia, ale nie była skuteczna w kontrolowaniu glikemii” – wyjaśnia główna autorka dr Daniela Jakubowicz, profesor medycyny Uniwersytetu w Tel Awiwie.

„Nasze badania sugerują przesunięcie spożycia kalorii głównie ze skrobi do wczesnych godzin dnia w celu uzyskania równowagi glukozy, i uważamy, że dzięki temu cukrzycy będą mogli znacznie zmniejszyć lub nawet wstrzymać stosowanie zastrzyków z insuliny i w większości leków przeciwcukrzycowych w celu osiągnięcia doskonałej kontroli poziomu glukozy” – dodała.

W badaniu postawiono hipotezę, że dieta z trzech posiłków jest bardziej zsynchronizowana z naturalnym zegarem biologicznym: metabolizm jest zoptymalizowany do jedzenia rano i do postu wieczorem i wieczorem, gdy należy iść spać.

Czytaj też:
Nadmiar tłuszczu powoduje cukrzycę typu 2?

Obie diety miały te same makroskładniki i kalorie

W badaniu wzięło udział 28 ochotników z cukrzycą typu 2 od 5 lat lub dłużej leczonych insuliną i przez co najmniej 1 rok przed rozpoczęciem badania, przy całkowitej dziennej dawce insuliny przekraczającej 25 jednostek. Średni wskaźnik masy ciała (BMI) wynosił 32,4 kg/m2, a średni poziom wyjściowy A1c wynosił 8,1 proc. Pacjenci prowadzili siedzący tryb życia na początku badania i zostali poproszeni o utrzymanie normalnego poziomu aktywności fizycznej. Przydzielono ich losowo do grup spożywających trzy i sześć posiłków dziennie i obserwowano przez 12 tygodni. Obie diety miały taki sam skład makroskładników odżywczych w postaci tłuszczu, białka i węglowodanów (odpowiednio 35, 25, 40 proc.), ale z różnym czasem posiłków, częstotliwością oraz rozkładem kalorii i węglowodanów w ciągu dnia.

Znaczny spadek masy ciała dzięki trzem posiłkom

Po 12 tygodniach osoby jedzące 3 posiłki dziennie straciły średnio 5,4 kg w porównaniu z niewielkim przyrostem masy ciała o 0,3 kg w drugiej grupie, co było bardzo znaczącą różnicą. W ciągu tych samych 12 tygodni uczestnikom z grupy z trzema posiłkami obniżyło się A1c o 1,2 proc. w porównaniu z nieznaczącym spadkiem w grupie sześciu posiłków.

Wielkość redukcji HbA1c jest porównywalna do zmniejszenia w z dodatkiem glukagonu, jak peptyd-1 (GLP-1) lub agonistów receptora sodu kotransportera glukozy 2 (SGLT2) inhibitora u pacjentów z typem 2 cukrzycy leczonych insuliną. Pod koniec interwencji w badaniu poziom glukozy na czczo spadł w obu grupach, ale zmniejszenie było bardziej wyraźne w grupie jedzącej trzy posiłki. W 12. tygodniu stężenie glukozy na czczo spadło do 110 mg/dl z 165 mg/dl na początku w grupie trzech posiłków, w porównaniu do 141 mg/dl z 164 mg/dl na początku w grupie sześciu posiłków.

Czytaj też:
Gorzki smak sztucznych słodzików. Mogą wyrządzić ogromne szkody

Nastąpiło także znaczące zmniejszenie dobowego średniego 24-godzinnego poziomu glukozy po 12 tygodniach w grupie trzech posiłków w porównaniu z brakiem znaczącej zmiany tego samego parametru glukozy w grupie sześciu. Oceny ciągłego monitorowania glukozy w obu grupach wykazały również, że czas normoglikemii wzrósł z 59 proc. na początku do 83 proc. w 12. tygodniu w grupie trzech posiłków, a w drugiej grupie ten czas się nie zmienił.

Osoby na diecie z trzech posiłków doświadczyli również znacznego zmniejszenia głodu i ogólnego pragnienia słodyczy, fast foodów i żywności o wysokiej zawartości tłuszczu do końca badania, podczas gdy osoby przypisane do diety z sześciu posiłków nie doświadczyli żadnych zmian. I, co ważne, pomimo znacznej poprawy pomiarów glikemii zaobserwowanej w grupie trzech posiłków, uczestnicy tej grupy nie byli bardziej narażeni na zdarzenia hipoglikemiczne.

Całkowita dzienna dawka insuliny zmniejszona dzięki trzem posiłkom

W przypadku osób na diecie z trzech posiłków całkowita dzienna dawka insuliny spadła o 26 jednostek w okresie między badaniami z 60 jednostek na początku do 34 jednostek po 12 tygodniach. W przeciwieństwie do tego, nastąpił niewielki wzrost o 4 jednostki całkowitej dziennej dawki insuliny dla osób na diecie z sześciu posiłków w tym samym przedziale czasowym badania.

Czytaj też:
Zrównoważona dieta. Co należy o niej wiedzieć?

Źródło: emedicinehealth.com
 0

Czytaj także