45 proc. wszystkich aborcji na świecie jest niebezpiecznych. Co to oznacza dla kobiet?

45 proc. wszystkich aborcji na świecie jest niebezpiecznych. Co to oznacza dla kobiet?

Dodano: 
Zapłakana kobieta
Zapłakana kobietaŹródło:Unsplash / Cristian Newman
Aborcja to bezpieczny zabieg, jeśli przeprowadza się ją metodą zalecaną przez WHO odpowiednią do czasu trwania ciąży, a osoba dokonująca aborcji posiada niezbędną wiedzę medyczną. Przy wykonywaniu bezpiecznych aborcji najważniejszy jest: personel, jego umiejętności i standardy medyczne.

Zabieg aborcji jest niebezpieczny, kiedy wykonuje go osoba pozbawiona niezbędnych umiejętności, w miejscu, które nie spełnia minimalnych standardów medycznych. Umiejętności i standardy medyczne wymagane do bezpiecznej aborcji również różnią się w zależności od metody wykonania aborcji, czasu trwania ciąży i ewoluującego postępu naukowego.

Kiedy aborcja jest niebezpieczna?

Kobiety, a często nastolatki, w niechcianej ciąży często uciekają się do niebezpiecznej aborcji. Wynika to z faktu, że nie mają dostępu do profesjonalnych zabiegów. Bariery w dostępie do bezpiecznej aborcji obejmują:

  • restrykcyjne przepisy
  • słabą dostępność usług
  • wysoki koszt usług
  • piętno społeczne
  • sprzeciw pracowników służby zdrowia
  • utrudnienia: obowiązkowe okresy oczekiwania, udzielanie wprowadzających w błąd informacji, informowanie strony trzeciej i niepotrzebne medycznie badania, które opóźniają zabieg.

Skutki niebezpiecznej aborcji

Około 45% wszystkich aborcji na świecie było niebezpiecznych, na podstawie danych z lat 2010–2014. Spośród nich jedna trzecia została przeprowadzona w najmniej bezpiecznych warunkach, tj. przez osoby nieprzeszkolone przy użyciu inwazyjnych metod. Około 3/4 wszystkich aborcji jest niebezpieczna w Ameryce Łacińskiej i Afryce. Tylko w krajach rozwijających się około 7 milionów kobiet rocznie było leczonych w szpitalach z powodu powikłań po niebezpiecznej aborcji.

Niebezpiecznej aborcji można przypisać każdego roku od 4,7 proc. do 13,2 proc. zgonów matek. Szacuje się, że w regionach rozwiniętych 30 kobiet umiera na każde 100 tys. niebezpiecznych aborcji. Liczba ta wzrasta do 220 zgonów na 100 tys. niebezpiecznych aborcji w regionach rozwijających się i 520 zgonów na 100 tys. niebezpiecznych aborcji w Afryce Subsaharyjskiej.

Koszty aborcji ponoszą kobiety

Poza powikłaniami lub kalectwem, a nawet zgonami spowodowanymi niebezpieczną aborcją, kobiety, rodziny, społeczności i systemy opieki zdrowotnej ponoszą znaczne koszty społeczne i finansowe. Szacunki z 2006 r. pokazują, że w krajach rozwijających się roczne koszty systemów opieki zdrowotnej obejmują:

  • 553 mln USD na leczenie powikłań po niebezpiecznej aborcji.
  • 6 miliardów dolarów na leczenie niepłodności poaborcyjnej.
  • Dodatkowe 373 mln USD, gdyby leczenie powikłań miało być w całości zaspokojone.

Czytaj też:
Aborcja eugeniczna zakazana. Polska z najgorszym dostępem do antykoncepcji w Europie