Powikłania po niebezpiecznej aborcji. Jak leczyć i zapobiegać?

Powikłania po niebezpiecznej aborcji. Jak leczyć i zapobiegać?

Dodano: 
Wizyta u ginekologa
Wizyta u ginekologa Źródło: Shutterstock / Autor: Try_my_best
Krwawienie z pochwy, ból brzucha, zakażenie... to tylko kilka z możliwych powikłań aborcji, która nie została wykonana w profesjonalnych warunkach. W celu zapobiegania tego typu sytuacjom WHO postuluje wszechstronną edukację seksualną i dostęp do bezpiecznej, legalnej aborcji.

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia aborcja jest niebezpieczna, jeśli jest przeprowadzana albo przez osobę pozbawioną niezbędnych umiejętności, albo w środowisku, które nie spełnia minimalnych standardów medycznych. W następstwie niebezpiecznej aborcji kobiety mogą doświadczyć szeregu szkód, które wpływają na jakość ich życia i samopoczucie, a nawet komplikacji zagrażających życiu.

Powikłania po niebezpiecznej aborcji

Głównymi powikłaniami zagrażającymi życiu, wynikającymi z najmniej bezpiecznych aborcji, są krwotoki, infekcje oraz uszkodzenie dróg rodnych i narządów wewnętrznych. Niebezpieczne aborcje wykonywane w najmniej bezpiecznych warunkach mogą prowadzić do komplikacji, takich jak:

 • niepełna aborcja
 • krwotoki
 • zakażenie
 • perforacja macicy
 • uszkodzenie dróg rodnych i narządów wewnętrznych

Jak objawia się nieprawidłowo wykonany zabieg aborcji?

Krytyczne oznaki i objawy powikłań, które wymagają natychmiastowej uwagi, obejmują:

 • krwawienie z pochwy
 • ból brzucha
 • zakażenie
 • wstrząs (zapaść układu krążenia).

Niekiedy trudno jest zdiagnozować powikłania związane z niebezpieczną aborcją. Na przykład kobieta w ciąży pozamacicznej może mieć objawy podobne do objawów niepełnej aborcji. Dlatego ważne jest, aby personel medyczny mógł zorganizować transport do placówki, w której można postawić ostateczną diagnozę i szybko zapewnić odpowiednią opiekę.

Leczenie powikłań po aborcji

Powikłania wynikające z niebezpiecznych aborcji i ich leczenia obejmują:

 • Krwotok: szybkie tamowanie po dużej utracie krwi ma kluczowe znaczenie, ponieważ opóźnienia mogą być śmiertelne.
 • Infekcja: leczenie antybiotykami wraz z usunięciem wszelkich pozostałych tkanek ciążowych z macicy tak szybko, jak to możliwe.
 • Uraz narządów płciowych lub narządów wewnętrznych: jeśli istnieje podejrzenie, konieczne jest wczesne skierowanie na odpowiedni oddział.

Dostęp do leczenia powikłań po aborcji

Standardem medyczny jest zapewnienie opieki medyczną każdej kobiecie, która doznała powikłań związanych z aborcją, niezależnie od podstawy prawnej aborcji. Jednak w niektórych przypadkach leczenie powikłań aborcyjnych następuje pod warunkiem podania przez kobietę informacji o osobie, która dokonała nielegalnej aborcji. WHO alarmuje, że praktyka ściągania zeznań od kobiet szukających pomocy medycznej w nagłych wypadkach w wyniku nielegalnej aborcji stanowi zagrożenie dla życia kobiet. Prawny wymóg zgłaszania przez lekarzy i inny personel medyczny przypadków kobiet, które poddały się aborcji, opóźnia opiekę i zwiększa zagrożenie dla zdrowia i życia kobiet.

Jak zapobiegać niebezpiecznej aborcji?

Niebezpiecznej aborcji zapobiega:

 • wszechstronna edukacja seksualna
 • stosowanie skutecznej antykoncepcji, w tym antykoncepcji awaryjnej
 • zapewnienie bezpiecznej, legalnej aborcji

Czytaj też:
Posłanki Lewicy milcząco zaprotestowały po wyroku TK. „Słowa byłyby zbyt obelżywe”