Czy stosowanie leków przeciwcukrzycowych ma wpływ na przeżycie wśród pacjentów z rakiem jelita grubego?

Czy stosowanie leków przeciwcukrzycowych ma wpływ na przeżycie wśród pacjentów z rakiem jelita grubego?

Dodano: 
Lekarstwa, zdjęcie ilustracyjne
Lekarstwa, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / fot. cassis
„Szacuje się, że tylko 60 procent osób z cukrzycą przyjmuje leki przeciwcukrzycowe zgodnie z zaleceniami” – mówi starszy autor, dr n. Med. Aesun Shin, profesor na Wydziale Medycyny Prewencyjnej Seoul National University College of Medicine. „Chcieliśmy zbadać, czy stosowanie leków przeciwcukrzycowych ma wpływ na przeżycie wśród pacjentów z rakiem jelita grubego”.

Jak zauważają naukowcy, związek między cukrzycą a zwiększoną zapadalnością na raka jelita grubego jest dobrze ustalony. Ponadto, wielokrotnie potwierdzono, że stosowanie leku przeciwcukrzycowego, metforminy, poprawia przeżycie raka jelita grubego u chorych na cukrzycę. „Szacuje się jednak, że większość pacjentów przyjmuje dodatkowe leki przeciwcukrzycowe wraz z metforminą, a sposób, w jaki połączenie tych leków wpływa na rokowanie raka jelita grubego, pozostaje niezbadany” – twierdzą naukowcy.

Badacze chcieli poprawić wcześniejsze badania, w których oceniano, w jaki sposób stosowanie samej metforminy wpłynęło na wyniki raka jelita grubego. W tym celu porównali wyniki przeżycia u pacjentów z rakiem jelita grubego, którzy mieli różne poziomy przestrzegania wszystkich zalecanych doustnych leków przeciwcukrzycowych.

Aby przeprowadzić to retrospektywne badanie kohortowe, naukowcy wykorzystali informacje z National Health Information Database, która zawiera dane dotyczące osób posiadających krajowe ubezpieczenie zdrowotne w Korei od 2002 do 2016 r. Osoby, które chorowały na cukrzycę i zostały zdiagnozowane z rakiem jelita grubego w tym przedziale czasowym uwzględniono w badaniu, co dało łączną populację 33 331 uczestników. Pacjenci byli obserwowani przez średnio 4,7 lat.

Leki przeciwcukrzycowe a rak jelita grubego

Ogólnie naukowcy odkryli, że ponad 80 procent pacjentów przyjmuje więcej niż jeden doustny lek przeciwcukrzycowy. Ponadto mniej niż 23 procent pacjentów należało do kategorii skrupulatnie trzymającej się zaleceń. W porównaniu z nimi, pacjenci, którzy nie przestrzegali zaleceń odnośnie stosowania doustnych leków przeciwcukrzycowych wykazywali prawie 20-procentowy wzrost ryzyka całkowitej śmiertelności, zarówno w modelach surowych, jak i skorygowanych. Stwierdzono, że wysokie przestrzeganie zasad przyjmowania doustnych leków przeciwcukrzycowych ma działanie ochronne we wszystkich podgrupach raka jelita grubego, przy czym najbardziej wyraźny efekt obserwuje się u pacjentów z dystalnym rakiem jelita grubego.

Czytaj także:
Badanie krwi może przewidzieć cukrzycę na kilka lat przed jej zdiagnozowaniem

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert

Czytaj także

 0