Wampiry energetyczne – 4 nieoczywiste zachowania osób, których lepiej unikać

Wampiry energetyczne – 4 nieoczywiste zachowania osób, których lepiej unikać

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Fotolia / chajamp
Wampir energetyczny (wampir emocjonalny) to osoba, która „wysysa” z innych siły, energię życiową oraz wpływa na pogorszenie samooceny obcujących z nią osób. O energetycznym lub emocjonalnym wampiryzmie mówi się coraz częściej i pewnie każdy przynajmniej raz w swoim życiu miał styczność z taką osobą. Po czym rozpoznać energetycznego wampira?

Są osoby, w których towarzystwie zaczynamy czuć się źle, spada nasza samoocena i stajemy się niepewni swoich racji. To właśnie wampiry energetyczne, które za wszelką cenę starają się narzucić innym swój punkt widzenia, zyskać aprobatę i zainteresowanie lub wzbudzić poczucie winy.

Wampiry energetyczne – osoby, z którymi ciężko jest nawiązywać normalne relacje międzyludzkie

Wampir energetyczny to osoba, której celem jest manipulowanie innymi zgodnie ze swoimi potrzebami. Nie zawsze jest to działanie świadome i zaplanowane. Często skłonność do „wysysania” z innych energii życiowej jest efektem głęboko zakorzenionych przyzwyczajeń i wynika m.in. z braku dostatecznej uwagi w okresie dzieciństwa. Brak dojrzałości emocjonalnej powoduje, że energetyczny wampir za wszelką cenę dąży do zaspokojenia własnych potrzeb. Osoba taka potrafi jedynie „brać”, jednak w zamian nie jest w stanie nic zaoferować.

Wampir energetyczny za wszelką cenę chce zyskać pełną kontrolę nad rzeczywistością, skupić na sobie uwagę osób, w których towarzystwie przebywa, a także narzucić im swój punkt widzenia, co sprawia, że nawet krótki kontakt z taką osobą może spowodować znaczne pogorszenie samopoczucia oraz stać się powodem unikania kolejnych spotkań. Problem zaczyna się, gdy nie mamy wyjścia i musimy na co dzień przebywać w towarzystwie energetycznego wampira np. w pracy lub jest on członkiem naszej rodziny – wówczas utrzymanie poprawnych relacji staje się wyjątkowo trudne, a zachowanie emocjonalnego wampira przyczynia się do powstawania konfliktów.

Cechy wampira energetycznego

Jakie zachowania zdradzają, że mamy do czynienia z energetycznym wampirem? Istnieje dość dużo cech charakterystycznych dla emocjonalnych „pożeraczy” energii, które jasno wskazują na to, że relacja z taką osobą może zakończyć się dla nas w dość nieprzyjemny sposób.

1. Skłonność do słowotoku

Rozmowa pozwala rozwiązać wiele problemów, jednak w przypadku wampira energetycznego nie mamy szans na dojście do głosu. Ciągły słowotok to jego znak rozpoznawczy – jeżeli tylko znajdzie się w towarzystwie, zaczyna prezentować swoje poglądy oraz narzucać innym swój punkt widzenia. Jakikolwiek sprzeciw oraz próba wyrażenia swojego zdania na dany temat, o ile uda się nam dojść do głosu, powodują, że wampir reaguje obrazą lub przyjmuje postawę ofiary. Osoby będące wampirami energetycznymi podczas rozmowy często podnoszą głos i starają się przekrzyczeń innych w celu zwrócenia na siebie uwagi.

Wampira energetycznego nie interesuje to, co mówimy. Nie potrafi słuchać, przyznać innym racji oraz prowadzić normalnej rozmowy. Nie uznaje sprzeciwu, a odmienne zdanie traktuje, jak atak na własną osobę.

2. Skłonność do narzekania i manipulowania innymi oraz brak umiejętności słuchania

Każdy może mieć zły dzień, jednak w przypadku energetycznych wampirów narzekanie staje się codziennością. Osoby te cechuje ciągłe niezadowolenie z życia, którym starają się „zarazić” innych. Powodem do narzekania może być wszystko – pogoda, sytuacja polityczna, zdrowie, wiek, wygląd itp.

Manipulacja także staje się codziennością dla każdego wampira emocjonalnego. Techniki manipulacji stosuje on w celu osiągnięcia konkretnych korzyści.

3. Wieczne szukanie winnych swoich problemów

Jeżeli wampir emocjonalny ma problem, to wszystko jest temu winne, ale nie on. Często zdarza się, że tego typu osoby przenoszą winę za swoje niepowodzenia na innych, wywołując w nich poczucie winy.

4. Ciągłe oczekiwanie wsparcia

Wampir emocjonalny stale dąży do tego, aby otaczać się innymi osobami, z których może czerpać energię. Oczekuje dużej uwagi, zainteresowania, odczuwa nieustanną potrzebę pomocy oraz wsparcia; kiedy nie otrzymuje tego, czego pragnie, zaczyna stawiać się w roli ofiary.

Czytaj też:
4 zaburzenia psychiczne, które mogą utrudniać budowanie związku