Życie w pobliżu głównych dróg zwiększa ryzyko demencji, Parkinsona, Alzheimera i stwardnienia rozsianego

Życie w pobliżu głównych dróg zwiększa ryzyko demencji, Parkinsona, Alzheimera i stwardnienia rozsianego

Dodano: 
Autostrada w Holandii we mgle
Autostrada w Holandii we mgle Źródło: Unsplash / Markus Spiske
Życie w pobliżu głównych dróg lub autostrad wiąże się z częstszym występowaniem demencji, choroby Parkinsona, choroby Alzheimera i stwardnienia rozsianego (MS) – sugeruje nowe badania opublikowane w tym tygodniu w czasopiśmie Environmental Health.

Naukowcy z University of British Columbia przeanalizowali dane dla 678,000 dorosłych w Metro Vancouver. Odkryli, że mieszkanie mniej niż 50 metrów od głównej drogi lub mniej niż 150 metrów od autostrady wiąże się z wyższym ryzykiem rozwoju demencji, choroby Parkinsona, choroby Alzheimerastwardnienia rozsianego – prawdopodobnie z powodu zwiększonego narażenia na zanieczyszczenie powietrza.

Naukowcy odkryli również, że życie w pobliżu terenów zielonych, takich jak parki, ma działanie ochronne przed rozwojem tych zaburzeń neurologicznych.

Jakość powietrza a choroby neurodegeneracyjne

Zaburzenia neurologiczne – termin opisujący szereg zaburzeń, w tym chorobę Alzheimera i inne demencje, chorobę Parkinsona, stwardnienie rozsiane i choroby neuronów ruchowych – są coraz częściej uznawane za jedną z głównych przyczyn śmierci i niepełnosprawności na całym świecie. Niewiele wiadomo na temat czynników ryzyka związanych z zaburzeniami neurologicznymi, z których większość jest nieuleczalna i zwykle pogarsza się z czasem.

Na potrzeby badań naukowcy przeanalizowali dane dla 678,000 dorosłych w wieku od 45 do 84 lat, którzy mieszkali w Metro Vancouver od 1994 do 1998 r. Oraz w okresie obserwacji od 1999 do 2003 r. Oszacowali indywidualne narażenie na bliskość drogi, zanieczyszczenie powietrza, hałas oraz ekologiczność w miejscu zamieszkania każdej osoby przy użyciu danych kodu pocztowego. W okresie obserwacji naukowcy zidentyfikowali 13 170 przypadków otępienia bez choroby Alzheimera, 4 201 przypadków choroby Parkinsona, 1277 przypadków choroby Alzheimera i 658 przypadków stwardnienia rozsianego.

W przypadku otępienia bez choroby Alzheimera i choroby Parkinsona mieszkanie blisko głównych dróg lub autostrady wiązało się odpowiednio z 14% i 7% podwyższonym ryzykiem obu stanów. Ze względu na stosunkowo małą liczbę przypadków Alzheimera i stwardnienia rozsianego w Metro Vancouver w porównaniu z otępieniem innym niż Alzheimera i chorobą Parkinsona, naukowcy nie zidentyfikowali związku między zanieczyszczeniem powietrza a zwiększonym ryzykiem tych dwóch zaburzeń. Jednak obecnie analizują dane z Kanady i mają nadzieję, że większy zestaw danych dostarczy więcej informacji na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na chorobę Alzheimera i stwardnienie rozsiane.

Czytaj też:
Demencja ma różny wpływ na użytkowników różnych języków

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert