Czy leki na ciśnienie krwi powodują raka? Po 40 latach dyskusji w końcu znamy odpowiedź

Czy leki na ciśnienie krwi powodują raka? Po 40 latach dyskusji w końcu znamy odpowiedź

Dodano: 
Lekarstwa, zdjęcie ilustracyjne
Lekarstwa, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / fot. cassis
Potencjalny związek między lekami na ciśnienie krwi a rakiem jest przedmiotem dyskusji od ponad 40 lat. Dowody na zwiększone lub zmniejszone ryzyko raka przy stosowaniu leków przeciwnadciśnieniowych były niespójne i sprzeczne.

Nie ma dowodów na to, że leki obniżające ciśnienie krwi zwiększają ryzyko raka – wynika z obszernych badań przeprowadzonych na ten temat.

„Nasze wyniki powinny uspokoić opinię publiczną o bezpieczeństwie leków przeciwnadciśnieniowych w odniesieniu do raka, co ma ogromne znaczenie, biorąc pod uwagę ich udowodnione korzyści w ochronie przed zawałem serca i udarem mózgu” – powiedziała autorka badania, pani Emma Copland, epidemiolog z University of Oxford (Wielka Brytania).

Było to największe badanie dotyczące wyników leczenia raka wśród uczestników randomizowanych badań nad lekami przeciwnadciśnieniowymi – około 260 000 osób w 31 badaniach. Autorów wszystkich badań poproszono o informacje na temat uczestników, u których wystąpił rak. Wiele z tych informacji nie było wcześniej publikowanych, co sprawia, że obecna analiza jest jak dotąd najbardziej szczegółowa.

Osobno zbadano pięć klas leków przeciwnadciśnieniowych: inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), blokery receptora angiotensyny II (ARB), beta-blokery, blokery kanału wapniowego (CCB) i leki moczopędne.

Leki przeciwnadciśnieniowe nie powodują raka

Badacze ocenili wpływ każdej klasy leków na ryzyko wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju raka, zgonu z powodu raka oraz raka piersi, jelita grubego, płuc, prostaty i skóry. Przed wzięciem udziału w badaniu zbadali również, czy istnieją jakiekolwiek różnice w zależności od wieku, płci, masy ciała, palenia tytoniu i wcześniejszego stosowania leków hipotensyjnych.

W ciągu średnio czterech lat pojawiło się około 15 000 nowych rozpoznań raka. Naukowcy nie znaleźli dowodów na to, że stosowanie jakiejkolwiek klasy leków przeciwnadciśnieniowych zwiększa ryzyko raka. Odkrycie to było spójne niezależnie od wieku, płci, wielkości ciała, palenia tytoniu i wcześniejszego stosowania leków hipotensyjnych.

Każdą klasę leków porównano ze wszystkimi innymi grupami kontrolnymi, w tym placebo, standardowym leczeniem i innymi klasami leków.

Nie stwierdzono istotnego wpływu żadnej indywidualnej klasy leków na ogólne ryzyko raka. Podobnie nie było dowodów na to, że jakikolwiek rodzaj leków przeciwnadciśnieniowych miał wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia raka piersi, jelita grubego, płuc, prostaty lub skóry.

Kiedy uczestnicy byli obserwowani przez cały przebieg każdego badania, nie było wskazań, że ryzyko raka wzrosło wraz z dłuższym czasem stosowania tych terapii.

Czytaj też:
Twoje ciśnienie waha się między 120/80 a 140/90 mmHg? Sprawdź, czy masz powody do niepokoju

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert
 0

Czytaj także